Zbog nadolazećih blagdana i zakonom propisanih neradnih dana, Javno poduzeće „Komunalac“ d.o.o.

Odžak, obavještava korisnike svojih usluga da neće vršiti odvoz otpada od fizičkih i pravnih osoba u

ponedjeljak, 12.08.2019. godine i u četvrtak, 15.08 2019.godine.

Redoviti odvoz otpada, od svih korisnika naših usluga, nastavit će se od petka 16.08.2019.godine.


                                                                  JP “KOMUNALAC” d.o.o.
                                                                         Odžak