Općinsko vijeće Odžak na sjednici održanoj 15.08.1996.godine donijelo je Odluku o osnivanju javnog poduzeća za komunalno gospodarstvo “Komunalac” Odžak.

Sjedište “Komunalca” d.o.o. Javnog poduzeća za komunalno gospodarstvo je u Odžaku, Ulica R. Milanovića 13.