-Djelatnost JP “Komunalac” d.o.o Odžak je:
* vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa, krede i škriljevca,
* djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina,
* pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena,
* proizvodnja i snabdijevanje parom i kamena,
* skupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom,
* uklanjanje otpadnih voda,
* sakupljanje neopasnog otpada,
* sakupljanje opasnog otpada,  
* obrada i zbrinjavanje opasnog otpada,
* rastavljanje olupina,
* reciklaža posebno izdvojenih materijala,
* izgradnja stambenih i nestambenih zgrada,
* gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica,
* gradnja mostova i tunela,
* gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove,
* gradnja vodovoda za električnu struju i telekomunikacije,
* gradnja hidrođrađevinskih objekata,
* gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.,
* uklanjanje građevina,
* pripremni radovi na gradilištu,
* ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem,
* uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju,
* ostali građevinski instalacijski radovi,
* fasadni i štukaturski radovi,
* ugradnja stolarije,
* postavljanje podnih i zidnih obloga,
* ostali završni građevinski radovi,
* podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
* ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.,
* osnovno čišćenje zgrada,
* ostale djelatnosti čišćenje zgrada i objekata,
* pogrebne i srodne djelatnosti,
* ostale lične uslužne djelatnosti, dd.n.